background
background

Defenzivní bezpečnost, obrana

NOIBIT SOC jako služba

Nabízíme Vaší organizaci spolupráci s našimi odborníky na kybernetickou bezpečnost, kteří monitorují Vaše cloudové, hybridní nebo lokální prostředí, síťe, zařízení a protokoly, auditní záznamy, aby odhalili případné hrozby.

Díky službě NOIBIT SOC je vaše IT infrastruktura monitorována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aniž byste museli výrazně investovat do bezpečnostního softwaru, hardwaru, vlastních bezpečnostních expertů, školení a dalších oblastí. Jsme schopni snížit rizika spojená s kybernetickými hrozbami tím, že včas a adekvátně zasáhneme a zaangažuje správné osoby ve vaší organizaci do řešení bezpečnostního incidentu.

O jaké služby se jedná?

 • Monitorování zabezpečení v reálném čase
 • Detekce hrozeb a anomálií
 • Iniciace reakce na bezpečnostní incidenty, jejich prošetření a eliminace falešně pozitivních případů
 • Třídění, kontrola a stanovení priorit událostí způsobujících incidenty
 • Průběžné monitorování Vašeho tzv. Attack Surface
 • Průběžné monitorování a skenování závažných kybernetických útoků, jejichž cílem je narušení identity či únik citlivých informací společnosti
 • Dokumentace a sdílení vyšetřovaných incidentů
 • Návrh nápravných opatření
 • Reporting – v reálném čase, průběžný, konsolidovaný a pravidelný

Naše služba NOIBIT SOC – vuln.server – je služba pro ty zákazníky, kteří chtějí minimalizovat kybernetická rizika ve své organizaci a zatím neprovozují vlastní analyticko-bezpečnostní tým pro monitoring rizik – více informací k této službě najdete na stránce – https://vuln.observer

Poskytovatel spravovaných služeb zabepečení

Jsme hrdí na to, že jsme exkluzivním MSSP partnerem společnosti Microsoft pro Českou a Slovenskou republiku, a můžeme Vám tak nabídnout špičkové bezpečnostní služby přizpůsobené potřebám Vaší společnosti.

K dispozici máme tým specializovaných odborníků s rozsáhlými zkušenostmi se správou a zvyšováním kybernetické bezpečnosti podniků a jako MSSP partner společnosti Microsoft disponujeme hlubokými odbornými znalostmi bezpečnostních technologií společnosti Microsoft. To nám umožňuje poskytovat komplexní bezpečnostní řešení, která chrání kritická aktiva vaší organizace.

Námi poskytované bezpečnostní služby pokrývají širokou škálu, včetně monitorování hrozeb, reakce na incidenty, správy zranitelností, hodnocení zabezpečení a správy souladu s regulacemi atp. Využíváme špičkové nástroje a postupy pro efektivní odhalování a zmírňování bezpečnostních hrozeb.

Jako první a jediný MSSP Microsoft partner pro Českou a Slovenskou republiku máme jedinečné znalosti o bezpečnostním prostředí ve vaší oblasti. Náš tým se tak orientuje ve specifických bezpečnostních výzvách a regulatorních požadavcích regionu a s ohledem na ně dokáže přizpůsobit naše služby Vašim potřebám.

Díky našemu proaktivnímu přístupu nepřetržitě monitorujeme Vaše prostředí a hledáme potenciální hrozby, rychle reagujeme na incidenty, navrhujeme a implementujeme robustní bezpečnostní kontroly a opatření. S Vaší společností úzce spolupracujeme na vývoji bezpečnostní strategie na míru tak, aby odpovídala Vašim konkrétním cílům a chránila Vaše cenná aktiva.

Pokud se staneme Vaším poskytovatelem služeb v oblasti zabepečení, můžete být klidní, zabezpečení Vaší organizace je ve spolehlivých rukou. Jsme odhodláni poskytovat výjimečné služby, dodávat spolehlivá bezpečnostní řešení a zajistit, aby Vaše společnost zůstala chráněna před neustále se vyvíjejícími kybernetickými hrozbami.

Seznam vybraných služeb a poradenství, které poskytujeme jako MSSP:

 • Implementace bezpečnostních kontrol
 • Zabezpečení koncových bodů
 • Zabezpečení cloudu
 • Poradenství
 • Správa a řízení
 • Návrh řešení
 • Dodržování předpisů
 • Vyhledávání hrozeb
 • Reakce na bezpečnostní incidenty
 • Bezpečnostní hlášení
background

Zajistíme Vám IT bezpečnost

Kontaktujte nás

Důvěra od klientů ve

30+

zemích po celém světě

Bezpečnostní monitoring

24/7

a rychlá odezva na incidenty

Uplynulo

0 dní

od reakce na bezpečnostní incident